Anmälan

Anmälan 2015

OBS! Banlängden kan variera beroende på isförhållandet på tävlingsdagen,
exakt banlängd kommer i tävlings-pm ca en vecka före loppet.

Priser vid anmälan senast 7 februari:
5 km 80:-
10 km 150:-
21 km 200:-
42 km 300:-

Knatterännet ANMÄLAN och information här!

OBS! Stavar
Det är endast tillåtet att åka med stavar i motionsklass 10 km, 21 km och 42 km.
Motionsklass är utom tävlan och har gemensam start efter tävlingsklasserna.
Priser lottas ut på startnumer.

anmalan

 

 

 

Efteranmälan
Kan göras på tävlingsexpeditionen vid startplatsen Haganäs, Tomnäs fredag 13 februari
kl. 17.00-19.00 och på tävlingsdagens morgon lördag 14 februari kl. 8.00-10.00.

Avgiften för att delta i de olika klasserna är följande vid efteranmälan:
42 km 400:-, 21 km 300:-, 10 km 225:- och 5 km 100:-. Knatterännet 20:-

Nummerlappar
Nummerlappar hämtas på tävlingsexpeditionen Haganäs, Tomnäs fredag 13 februari kl. 17.00-19.00 och lördag 14 februari kl. 08.00-10.00.
OBS! Nummerlapparna måste hämtas senast kl. 10.00!

Presentkort
Du som har presentkort på en start i Ornäsrännet, ska anmäla i förväg vilken sträcka du vill åka.
Gör så här:
Skicka e-post till anmalan@ornasrannet.com. Skriv namn, postadress, e-postadress och
eventuell klubb eller företag. Skriv också att du har presentkort.
Uppgifterna ska vara inne senast 7 februari 2015.
Visa upp presentkortet på tävlingsexpeditionen när du hämtar nummerlappen inför start,
dock senast kl. 10.00 på tävlingsdagen 14 februari 2015.

Knatteklass
Ca 500 meter för alla barn.
Se information under rubriken ” Knatterännet” i menyn.


Återbetalning

Vid inställd tävling återbetalas 75 % av anmälningsavgiften.
Detta gäller om inte reservdagen 28 februari kan utnyttjas.

Namnändring m.m.
Namnändring av tidigare anmälan, namnbyte etc. kan inte göras på tävlingsdagen.
Eventuella ändringar görs via e-post till info@ornasrannet.com senast 7 februari.

Frågor?
Har du frågor som rör anmälan, kontakta oss via e-post på info@ornasrannet.com!