Baninformation

Banan 2015 är plogad och sopad, mäter ca 11 km långt.

 

Ornäsrännets bansträckning anpassas till isförhållandena och är 11 km lång.
Hur banan kommer att gå den 14 februari 2015 kan därför inte sägas med säkerhet.
Banan kommer vara på Ösjöns is, med start och mål vid Haganäs i Tomnäs, ca 2 km från Ornäs.

Säkerhet
Isen på banan kontrolleras regelbundet. Issäkerheten garanteras enbart där det är plogat. Följ därför markeringarna och banfunktionärernas anvisningar.

Försäkringar
Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade genom Svenska Skridskoförbundet, vilket ingår i anmälningsavgiften. Deltagande i tävlingen sker på egen risk.

Köldgräns
Köldgräns – 15ºC.
Vid inställd tävling återbetalas 75 % av anmälningsavgiften.
Detta gäller om inte reservdagen den 28 februari kan utnyttjas.

Isdubbar ett krav!!!
Isdubbar är obligatorisk utrustning för alla åkare.

Starttider
Starttiderna för de olika klasserna finns här nedan.

Tävlingsklass utan stavar: (Pris till de tre första)
42 km startar 11.00
21 km startar 11.05
10 km startar 11.10.

Motionsklass med eller utan stavar: (Priser utlottas på startnummer)
42, 21 eller 10 km startar kl 11.20.

Ungdomsklass utan stavar:
5 km startar 11.25 (Klass för deltagare yngre än 15 år, alla deltagare får pris)

Knatterännet
Kl. 11.30 går starten för Knatterännet. Alla barn är välkomna att delta.
Knattebanan ligger på start och målområdet, och man åker så långt man vill.
Anmälningsavgiften är 20:-. Hjälm och isdubbar är ett krav.
Klicka på ”Knatterännet” i spalten till vänster för mer information.
Alla deltagare får pris samt korv med bröd vid målgången.

 

Övrigt
Ingen åkare tillåts vara ute på banan efter mörkrets inbrott. Därför införs maxtid vid varvningen innan man går ut på sista slingan. Maxtiden för första varvet är 1 timme och 45 minuter. Deltagare som kommer dit efter maxtiden kommer inte att kunna fullfölja loppet.