Företag

Sporra varandra inom företaget med träning inför vinterns Ornäsrännet.
Vi erbjuder företagsanmälda följande priser t.o.m. 7 februari 2015:
42 km 260:-
21 km 180:-
10 km 130:
5 km 60:-

Efteranmälan företag:
42 km 360:-
21 km 280:-
10 km 200:-
5 km 80:-

Är det ett större antal så kontakta oss för en diskussion!

Anmälda deltar i en utlottning av middag för två på Active Stay Hotel i Borlänge!

Niclas Granér
070 49 314 63
graner@activestay.se