Ornässmycket

 

Vi är mycket stola över att Ornässmycket är nu en av sponsorerna till Ornäsrännet!
Segraren i varje vuxenklass belönas med Ornässmycket.
Ett erbjudande om Ornässmycket kommer också att ges till alla deltagare i tävlingen.
Ornässmycket är ett unikt smycke som hämtat sin form från Ornäsbjörken, Sveriges riksträd.
Både Ornäsrännet och Ornässmycket har djupa, historiska rötter.

Läs mer på www.ornässmycket.se eller Lindés ur och guld på Facebook

 

 

Smycket